Jumaat, 23 Julai 2010

kewajipan pemuda part 5


Kewajipan keempat : terhadap pelajaran.

Telah kita ketahui bahawasanya Islam tidak membezakan di antara ilmu dunia dan ilmu agama, bahkan menuntut dari keduanya, menghimpunkanya menjadi ilmu yang satu, menggalakkan mempelajari kedua-duanya dan menjadi seorang yang ‘alim’ pada kedua ilmu tersebut atas dasar patuh dan sebagai cara mengenali Allah SWT. Sesungguhnya, yang demikian telah dirakamkan dalam firman Allah yang bermaksud:
“Tidakkah kamu lihat bahawasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-ganang itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.”
“ Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama’(yang mengetahui kebesaran Allah). Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun.” (surah Al fatir:27-28)
Sesungguhnya Islam menggalakkan penganutnya supaya masuk kedalam seluruh lapangan kehidupan, kerana keperluan terhadap seluruh lapangan ini merupakan satu kemestian bagi generasi Islam masakini.

Keperluan muslim masakini terhadap ilmu :
Adapun hari ini merupakan zaman yang mana menuntut kita supaya menceburi semua bidang ilmu. Manusia hari ini berlumba-lumba dalam mencipta serta mendedahkan penemuan terbaru, tetapi di manakah muslimin dalam perlumbaan ini?!
Kita digambarkan sebagai ekor bagi negara-negara timur dan barat yang mana kita terlalu bergangtung kepada mereka dari sebatang jarum hinggalah ke sebijik peluru berpandu, kita telah dilabelkan sebagai negara kelompok ketiga ataupun sebagai negara yang mundur. Semua ini berlaku kerana kita meninggalkan ilmu duniawi dan tidak cuba untuk menuruti jalan para cendekiawan terdahulu seperti Ibnu Rushdi, Ibnu Nafis, Khawarizmi, Ibnu Al-Haitham dan selain mereka dari ‘rijal2’ yang gah namanya di dalam lembaran sejarah dunia.
Agama Islam sepertimana mengutamakan kewujudan fakih yang muslim, turut mementingkan kewujudan doktor yang muslim, jurutera yang muslim, serta pekerja-pekerja yang muslim, bahkan jika sekiranya di suatu tempat muslimin memerlukan kepada seorang doktor contohnya, dan tidak di dapati di sana walaupun seorang doktor, maka pada waktu tersebut berdosa sekalian muslimin di kawasan tersebut.
Maka, berada di dalam medan ilmu ini adalah fardhu kifayah bagi umat islam, dan fardhu kifayah ini akan menjadi fardhu ain bagi mereka yang telah dikhususkan di dalam satu-satu bidang.
Berkata ibnu Jauzi r.a ”Selayaknya bagi orang yang mempunyai akal (orang yang bijaksana) untuk dia sampai kepada penghujung matlamatnya dengan segala kemampuan yang dia ada,
kalaulah dapat digambarkan anak-anak adam dapat duduk dilangit,
nescaya engkau akan melihat daripada seburuk2 kekurangan yang redhanya ketika dia di bumi.
Sekiranya kenabian itu dapat dihasilkan dengan usaha,
nesaya engkau akan melihat orang-orang yang rendah martabatnya juga akan berusaha untuk menghasilkannya (menjadi nabi)”

Maka marilah wahai saudaraku, kita kembalikan keagungan ulama-ulama terdahulu, dan berjuang untuk mengecapi peringkat yang tertinggi dalam bidang keilmuan.
Ingin aku (pengarang) berpesan kepada diriku serta kamu wahai saudaraku, sesungguhnya kita, jika kita ikhlaskan niat kerana Allah Ta’ala dan menjadikan tujuan kita menuntut adalah untuk berjaya kerana untuk berkhidmat untuk muslimin, maka Allah akan menulis untuk kita ganjaran sepertimana yang Dia kehendaki, yang demikian adalah seperti mereka yang duduk bertasbih atau bertahlil atau bertakbir membesarkan Allah, sepertimana yang di ceritakan ulama’ kepada kita.
Maka, berapa ramaikah pada hari ini yang mengajarkan ilmu agama kerana dunia? Dan berapa ramaikah pula yang mengajarkan ilmu dunia kerana agama?, dan sesungguhnya kedua-duanya martabat tersebut adalah tidak sama.

Nasihat pengarang :
Ke atas kamu wahai saudaraku sekalian, untuk menangkis dakwaan barat bahawasanya umat islam itu ketinggalan dengan cara menitik beratkan pelajaran duniawi dan agama secara seiringan.
Bayangkan jika semua umat islam hari ini meninggalkan pelajaran dan tidak ada seorang pun dari kita umat islam yang menjadi doktor atau guru atau jurutera atau profesion-profesion yang lain, maka siapakah yang akan merawat isteri serta anak-anak kita ketika mereka sakit kelak ? contohnya, dan siapakah yang akan mengajar anak-anak kita disekolah kelak ?. Adakah muslim yang sesat dari Allah yang tidak tahu halal haram, ataukah orang bukan islam ?!
Sesungguhnya diutuskan Rasulullah S.A.W itu untuk menyempurnakan dakwah dan menyampaikan ilmu kepada seluruh sahabat baginda, dan tidaklah di tuntut daripada para sahabat itu untuk menyebarkan dakwah semata-mata tanpa menyebarkan ilmu, dan tidaklah pula untuk menyebarkan ilmu semata-mata tanpa menyebarkan dakwah pula, bahkan meninggalkan keduanya adalah menyongsang daripada apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW.

Maka marilah wahai saudaraku sekalian kita perbaiki dunia dengan AGAMA, dan tiadalah agama yang hak melainkan ISLAM, dan tiadalah islam melainkan dengan tidak menceraikannya dari semua aspek kehidupan.
Dan ketahuilah bahawasanya inilah kewajipan yang keempat. Wallahua3lam.

Ahad, 20 Jun 2010

kewajipan pemuda islam part 4


(3) Kewajipan ketiga : kepada aqal.

Sepertimana bahawasanya pemuda muslimin itu dituntut supaya bertaqarrub (mendekati) Allah dan bersungguh pada dirinya dalam mendekati Allah, begitu jugalah dia dituntut supaya mementingkan aqal fikirannya, menghidangkannya dengan pekara yang bermanfaat dan berfaedah.
Dari Abi Amamah al-Bahiliy -radhiallahu anhu- berkata : bersabda Rasulullah S.A.W. : kelebihan si alim atas sekalian hamba seperti kelebihan aku atas serendah-rendah orang dalam kalangan kamu, kemudian Rasulullah S.A.W bersabda lagi : sesungguhnya Allah dan malaikatNya serta seluruh penduduk langit dan bumi hatta seekor semut di atas batu dan hatta ikan di lautan akan mendoakan kebaikan buat orang yang alim.
Dan dari Muaz berkata : pelajarilah ilmu sesungguhnya dengan mempelajarinya kerana Allah adalah satu kebaikan, manakala mencarinya adalah satu ibadat, mengingatinya adalah tasbih, membahaskan tentangnya adalah satu jihad, dan mengajarkannya kepada siapa yang tidak mengetahuinya adalah satu sedekah.
Adapun satu kalam berbunyi : “ilmu menjaga kamu sepertimana kamu menjaga harta, dan dia melindungi kamu sepertimana kamu melindungi harta.”

Rasulullah S.A.W menitikberatkan dalam mendidik sahabat-sahabatnya.
Adapun sesungguhnya, Rasulullah SAW sangat menitikberatkan pendidikan buat muslimin, ketika ada peluang beliau akan belajar menulis, ini dibuktikan ketika mana perang badar selesai, setiap tawanan quraish yang mana tahu menulis akan di suruh mengajar anak-anak orang islam, setiap sorang mesti mengajar sepuluh orang kanak-kanak. Bahkan Rasulullah juga ada berpesan kepada sebahagian sahabatnya supaya mempelajari beberapa bahasa sehingga mampu menyampaikan dakwah ke seluruh tempat. Oleh kerana itu, terdapat ramai dari kalangan sahabat Rasulullah yang tahu berbahasa parsi, rome, dan habshah, tetapi tidak ada dalam kalangan mereka yang tahu berbahasa ibrani yangmana digunakan oleh kaum yahudi, maka Rasulullah memerintahkan penulis wahyunya iaitu Zaid bin Thabit supaya mempelajarinya.
Demikianlah Rasulullah SAW sangat mementingkan pendidikan dan menggalakkan para sahabatnya supaya menuntut ilmu sehingga menjadikannya satu kefardhuan di dalam satu hadis yang berbunyi :
“menuntut ilmu fardhu atas setiap muslim”
Tetapi apakah bentuk ilmu yang dimaksudkan Rasulullah tersebut sehingga menjadikan ianya wajib atas setiap muslim?
Terdapat berbagai pendapat ulama’ berkaitan ilmu yang wajib tersebut, adapun pendapat yang dipersetujui ramai dari ulama adalah yang dimaksudkan dengan ilmu wajib itu adalah apa yang berkaitan dengan agamanya atau dunianya. Adapun ilmu yang berkaitan agamanya adalah ilmu syariat, iaitu berkaitan :
a. Pengetahuan berkaitan akidah yang sempurna, selamat dari pensyirikan dan khurafat.

b. Pengetahuan berkaitan ibadat yang soheh kepada Allah secara zahir, (iaitu apa yang telah disyariatkan seperti solat, puasa dan sepertinya) dan batin (apa yang meliputi padanya seperti niat ikhlas kerana Allah).

c. Pengetahuan berkaitan apa yang membersihkan dirinya, menyucikan hatinya dengan apa yang diketahui kelebihan kebaikannya supaya dia berakhlak dengannya, mengetahui pekara yang keji supaya dia menjauhinya.

d. Pengetahuan berkaitan apa yang mengawasi tingkah-lakunya terhadap dirinya, atau keluarganya, atau terhadap orang lain, terhadap pemimpin atau rakyat yang dipimpin, muslimin atau bukan muslimin, mengetahui yang halal dari yang haram, yang wajib dari yang bukan wajib, serta yang sepatutnya dari yang tidak sepatutnya.

Peringkat pengetahuan yang telah disebutkan ini adalah kadar yang serendah-rendahnya bagi seorang muslim untuk mempelajarinya berkaitan agamanya bagi setiap situasi dan keadaan, seterusnya kadar ini akan berkembang dan bertambah mengikut keadaan dan kewajipan yang khusus dan umum. Sebagai contoh, si fakir tidak menjadi satu kewajipan ke atasnya untuk mempelajari secara terperinci berkaitan hukum zakat, kecuali mengetahui apa yang harus baginya untuk mengambil apa yang hak baginya.
Demikianlah juga, bagi siapa yang telah dikhususkan dengan sesuatu pekara yang wajib, maka baginya untuk mempelajari apa yang berkaitan dengan kewajipan tersebut. Maka bagi si penjual mesti baginya untuk mengetahui apa yang halal dan apa yang haram dalam jual beli, bagi seorang doktor mesti baginya untuk mengetahui apa yang berkaitan dengan cabaranya seperti pengharaman berubat menggunakan arak. Kesimpulannya di sini adalah, setiap orang yang telah dikhususkan dengan sesuatu pekara, maka baginya keperluan untuk mendalami pekara tersebut sedalamnya.
Selepas mengetahui seorang muslim akan ilmu yang wajib keatasnya secara individu, maka baginya untuk mengetahui walaupun dengan sekecil-kecil pengetahuan berkaitan cabang ilmu itu supaya tercorak baginya peribadi berpengetahuan tinggi yang terbentuk dengan pertimbangan yang seimbang tanpa ada mendalam pada satu sudut, dan mundur pada satu sudut yang lain. Sebagai contoh cabang itu adalah seperti :
• Al-Quran : dengan cara memperhalusi atau membetulkan bacaanya, menghafal sedikit daripadanya, mengetahui tafsiran dari ayat-ayatnya, serta sebahagian ilmunya.
• As-Sunnah : dengan cara mempelajari sunnah-sunnah, serta menhafal sejumlah hadis darinya.
• Sirah
• Apa yang diperintahkan dalam islam.
• Pemikiran dan Fiqh Dakwah.
Dan ketahuilah bahawasanya inilah kewajipan yang ke tiga. Wallahua3lam.

Selasa, 30 Mac 2010

kewajipan pemuda islam part 3


(ﺐ) Kewajipan kedua

Kewajipan terhadap diri sendiri.

Allah Ta’ala berfirman yang bermaksud ;
“Dan jiwa serta penyempurnaanya(ciptaanya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya rugilah bagi orang yang mengotorinya.”-(surah as Syams : 7-9)

Allah S.W.T mengaitkan kejayaan dengan pembersihan jiwa, manakala meninggalkannya akan menjadikan seseorang itu rugi dari mengecapi rahmat serta kasih sayang dari Allah.

Oleh yang demikian, ketahuilah bahawasanya musuh yang paling hampir dengan kita adalah DIRI kita sendiri, dan sesungguhnya telah diciptakan sifat amarah itu dengan kejahatan, kecenderungannya kearah keburukan, jauh dari kebaikan, dan kita diperintahkan untuk sentiasa membersihkannya, dan memandunya kearah beribadat kepada Tuhanya dan Penciptanya, serta menghalangnya dari syahwat dan memutuskannya dari kelazatan duniawi. Jika pekara ini dipraktikkan nescaya akan terselamatlah kita dari keburukan serta kejahatannya, adapun jika sebaliknya maka, tergolonglah kita dalam kalangan jiwa-jiwa yang dicela Allah, dan kita mengharapkan agar kita digolongkan bersama jiwa-jiwa orang yang tenang kelak.


Sifat semulajadi manusia.

Sesungguhnya daripada tabiat manusia itu adalah suka menunjuk, mencari kemasyhuran, takbur, membesarkan diri, riak, menipudaya, cintakan dunia dan takut akan mati, tamak, bakhil, sukakan syahwat, haloba, hasad dengki, dan pekara-pekara yang seumpamanya, dan inilah yang dinamakan sebagai ‘PENYAKIT HATI’. Oleh yang demikian, Allah S.W.T menuntut kita supaya bersungguh-sungguh memeranginya sepertimana dalam firmaNya yang bermaksud ;
“dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Allah itu akan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya syurga lah tempat tinggalnya” -(surah An-naazi’aat : 40,41)

Firman Allah lagi :
“dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. ” –(surah Al-ankabut : 69)

Perihal para sahabat serta salaf as-soleh terhadap diri-diri mereka.

Adapun para sahabat, salaf as-soleh serta para ulama’ menyuarakan tentang pemulihan(pembaik pulih) hati umat ini agar menjadikan jihad yang berterusan dalam memelihara jiwa mereka.

Berkata Suffian bin As Thauri: “Tidak ada yang lebih berat selain dari merawat nafsuku sendiri, kadang kala aku berjaya mengatasinya , dan kadang kala aku ditewaskannya.”

Dan adapun, Abu Abbas Al Musolliy berkata pada dirinya:
“Wahai diriku, dunia ini bukanlah tempat untuk berseronok, dan tidak ada pada menuntut akhirat itu melainkan bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah Ta’ala. Seperti aku bagi kamu antara syurga dan neraka,
berkurunglah kamu wahai diriku, tidakkah kamu malu?!”

Dan telah berkata seorang lelaki kepada Umar bin Abdul Aziz: “Bilakah kamu akan berkata-kata? Bila aku bersyahwat(riak) nescaya aku akan diam. Dan bilakah kamu akan diam? Bila aku bersyahwat(riak) ketika berkata-kata.”

Dan adapun Malik bin Dinar berjalan-jalan di pasar, apabila dia terlihat akan sesuatu yang menaikan syahwatnya, lantas dia pun berkata pada dirinya: “Bersabarlah wahai diriku, maka demi Allah tidak aku melarang kamu sebaliknya memuliakan kamu atas sesuatu.”

Berkata seorang ulama’: “Nafsu seumpama raja jika kamu menurutinya, maka dia akan menguasai kamu jika kamu menurutinya.”

Dari sudut kacamata Imam Ibnu Jauziy, beliau menyifatkan penawar bagi nafsu itu ada lima perkara: Membaca Al Quran dan menghayati setiap pembacaan, tidak menzahirkan perilaku buruk, melaksanakan qiamullail, rayuan dan rintihan (pada Allah) yang memikat, dan berdampingan dengan orang-orang soleh.”

Mengubati nafsu adalah sesuatu yang sangat sukar, mestilah dengan kesabaran yang sangat tinggi kerana berhadapan dengan nafsu syahwat bukanlah sesuatu yang mudah apatah lagi mengubatinya, kerana penyakit badan akan sembuh apabila kita mati, adapun penyakit hati berkekalan selepas mati dan akan berterusan memberi kesan sehingga hari qiamat(dibalas dengan azab Allah).

Oleh yang demikian, antara cara mengikis penyakit ini adalah dengan sentiasa mengingati hari qiamat dan beramal untuk persediaan menghadapinya, contohnya dengan melakukan amalan-amalan seperti qiamullail, membaca al Quran, mengingati mati dan seumpamanya dari perkara-pekara yang membawa kepada ketaatan dan taqarrub(mendekatkan diri) kepada Allah Ta’ala dan mestilah amalan tersebut memberi kesan kepada jiwa pelakunya. Hal ini demikian, dengan mengingati hari kiamat akan menimbulkan perasaan gentar dan takut akan pembalasan dari Allah atas dosa-dosa di dunia pada hari akhirat kelak, dan pada ketakutan ini akan memudahkan seseorang itu merawat sebarang jenis penyakit hati yang timbul kerana dia mengetahui akan kemudharatan yang timbul dengan adanya penyakit hati tersebut jika tidak di rawati.

Adapun jalan untuk mengetahui penyakit hati itu sangatlah mudah bagi siapa yang mahu dan berazam untuk merawatinya, antaranya adalah dengan cara berdampingan dan bersahabat dengan orang-orang yang soleh, kerana seseorang yang baik sentiasa menjaga dan memberi peringatan kepada saudaranya akan kesalahannya.

Mari kita hayati sajak ini, petikan dari syair arab:

jika tidak kembali dirimu
dari jalan kebenaran, maka tegahilah ia,
jika cenderung dirimu kepada dunia
berbanding akhirat, maka halangilah ia,
dia memperdaya kita dan kita memperdayainya,
dan dengan kesabaran kita menewaskannya,
baginya ketakutan kepada kefakiran,
dan pada kefakiran itulah kita mengkhianatinya.


Demikianlah perihal cara-cara mengawal diri dari cenderung ke arah keburukan. Semoga dapat kita mempraktikkannya dalam menghadapi ujian nafsu ini.

Sebagai pengakhiran, saya (Dr Majdi Hilal) mengingatkan diriku serta kamu semua bahawasanya ‘penyakit’ ini amatlah jelas sekali boleh menjauhkan kita dari Allah Azzawajalla sepertimana yang digambarkan Allah dalam firman-Nya yang bermaksud :
“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasiq.” –(surah al-Hasyru : 19)-

Maka marilah sama-sama kita mohon pertolongan dari Allah S.W.T supaya dapat mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam keadaan sedemikian, banyakkanlah berzikir dan berdoa serta takutilah pembalasan akhirat bahana dari ‘penyakit’ hati ini. Kita mohon kepada Allah semoga di jauhkan dari ‘kebodohan’ serta berdampingan dengan orang-orang yang bodoh dan mereka yang mempunyai ‘penyakit hati’ ini, kerana khuwatir akan tergolong bersama mereka ke dalam neraka Allah kelak. Nauzubillah.
Wallahu a3lam.

Selasa, 13 Oktober 2009

kewajipan pemuda islam - part 2


bismillahirrahmanirrahim..

(ﺃ ) Kewajipan yang pertama

Kewajipan kepada Allah Azzawajalla.

Mafhum dari sebuah hadis qudsi yang difirmankan Allah sw.t.

“siapa yang memusuhi ku dan hambaku , maka ku izinkan kamu memeranginya, dan apa yang mendekatkan hambaku kepadaku adalah dia menyukai apa yang ku fardhukan atasnya, dan dia juga tidak meninggalkan amalan2 sunat yang membawa kepada mendekatiku, sehinggalah Aku menyukai akan nya. Dan apabila Aku menyukainya sesungguhnya aku jadikan dia tidak mendengar selain dari peringatanku, dan tidak melihat selain dari keajaiban ciptaanku, dan tidak menghulurkan tangannya kecuali pada apa yang kuredhai, dan kakinya juga demikian. Dan jika dia memohon sesuatu dariku akan ku berikan padanya, dan jika dia minta berlindung dariku aku akan lindungi dia.”


Maka had yang paling rendah yang dituntut ke atas setiap muslim adalah menunaikan kewajipan dan menjauhi larangan…. Adapun bagi siapa yang ingin bertaqarrub kepada Allah maka baginya selepas menunaikan kewajipan dengan sebaiknya hendaklah menyusulinya dengan amalan2 sunat, dan bersungguh-sungguh pada dirinya dalam melaksanakan amalan tersebut, sehinggalah mencapai kenikmatan disebalik bertaqarrub kepada Allah dan menyukaiNya… dan diulang2 selalu sepertimana kalam Nabi Musa kepada Allah :
{…dan aku bersegera datang kepadamu wahai Tuhanku supaya Engkau redha akan diriku.} ¹ ..

Maka bagi kita semua, wahai saudaraku sentiasalah kita ‘mengetuk’ pintu keredhaan Allah sepertimana kata Ibnu Mas’ud ;
“siapa yang selalu ‘mengetuk’ pintu keredhaan Allah, akan jadi dibukakan baginya pintu tersebut”

Dan sesungguhnya daripada doa2 Saidina Daud Alaihisalam ;
“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kasih sayangmu, dan mencintai siapa yang cinta akan Kamu, dan amalan yang membawaku cinta akan Kamu, wahai Tuhanku jadikanlah cintaMu, cinta akan daku, daripada diriku, juga hartaku, dan dari air yang sejuk.”
Kemanisan bertaqarrub kepada Allah,

Dan sesungguhnya mahabah Allah Azzawajalla dan sentiasa bertaqarrub padaNya adalah objektif yang mana tidak ada selepasnya objektif yang mahu dicapai,maka berjayalah bagi mereka yang merasainya dengan kenikmatan dunia dan akhirat.Dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiah “sesungguhnya di dunia ada satu syurga, siapa yang tidak memasukinya nescaya dia tidak akan masuk syurga akhirat”

Dan syurga itu adalah nikmat kemanisan bertaqarrub dengan Allah.

Dan berkata Ulama’ yang lain “orang miskin adalah ahli dunia yang keluar darinya dan tidak mereka rasai apa yg paling lazat padanya, disoal : apakah yang paling lazat pada dunia? Berkata ; kasih sayang Allah dan mengenali-Nya serta mengingati-Nya.


Bagaimana mencapai cinta Allah


Sesungguhnya ketentuan yang perlu dicapai oleh manusia untuk mencapai cinta Tuhannya adalah dengan menghambakan dirinya semata-mata kerana Allah, merasai kelazatan beribadat pada Tuhannya, serta bersungguh-sungguh bermunajat pada-Nya, dan hatinya mestilah ikhlas dalam beribadat.

Dan yang paling penting adalah menghidupkan malam. Maka seharusnya bagi kita berqiamullail, walau dengan dua rakaat sebelum fajar, untuk mencari keredhaan serta pertolongan-Nya.

Dan jangan kita lupa menjaga Al Quran, mengkhatamkannya sekali paling minimum setiap bulan, dan bertadabbur dengan ayat2 nya, khususnya ketika waktu pagi.. firman Allah yang bermaksud :

“sesungguhnya dirikanlah solat subuh , sesungguhnya solat subuh itu disaksikan (keistimewaannya)” (Al Isra’:78)


Juga perbanyakkanlah doa, menangis, serta menjaga solat…..dan sentiasa mengingati mati dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan selalu menziarahi kubur dan orang sakit.

Dan juga, mengikut jalan para solihin dari sahabat, salaf, dan yang selepas mereka, serta sentiasa berdampingan dengan mereka.

Dengan ini, semua kita akan merasa diawasi Allah pada setiap pergerakan kita, diam kita, pertuturan kita, serta perbuatan kita. Juga lidah kita akan sentiasa berzikir pada Nya pada setiap waktu sehinggalah walau tanpa disaksikan hati (secara sedar).Dan berkata Ibnu Ataa ;

“jangan kamu tinggalkan zikir kerana ketiadaan hadirmu bersama Allah pada zikir itu, kerana kelalaian kamu dari mengingati Allah adalah lebih teruk berbanding kelalaian kamu bersama kamu mengingati Allah, maka boleh jadi Allah akan mengangkatmu dari mengingatinya bersama kelalaian itu kepada mengingatinya dalam kesedaran…..dan apa yang demikian diatas kekuasaan Allah yang maha gagah”


Dan jangan kita lupa berpuasa, kerana apabila lapar seorang hamba itu akan tersusun tubuhnya, melembutkan hatinya, mencurah-curah air matanya, serta mempercepatkan kepada ketaatan anggota kita, dan yang paling penting hidup didunia dengan penuh kemuliaan¹.(ihya’ ulumuddin)

Dan ketahuilah bahawasanya inilah kewajipan yang pertama…Wallahu a3lam….

Jumaat, 7 Ogos 2009

KEWAJIPAN PEMUDA ISLAM..


Bismillah walhamdulillah..wassolatu wassalamu 3la rasulillah..salallahu alaihi wassalam..
amma ba'
Bersyukur kehadrat ilahi tuhan sekian alam..selawat dan salam atas junjungan nabi MUHAMMAD S.A.W.....Bercerita perihal penindasan keatas umat muslimin akhir2 ini, sy terpanggil utk mencoretkn perihal tindakan kita selaku saudara seagama yg mna saudara semuslim kita teranaiya di bumi berkat PALESTIN...Tidak cukup Palestine kini israel laknatullah alaihim mula menukar serangan kearah jiran mereka yg seterusnya..LEBANON..apakah akan ada negara islam yang seterusnya akan dihancurkan mereka..??? Apakah kita selaku pemuda hanya membiarkan diri terus hanyut dibuai kenikmatan dunia yg sememangnya bukan dijadikan untuk kita bersenang-lenang...?? Justeru WAHAI PEMUDA-PEMUDA YANG GAGAH PERKASA...BANGKITLAH KALIAN DARI LENA YG PANJANG...APAKAH JAWAPAN KALIAN TIKA BERHADAPAN SANG PENCIPTA KELAK...DIKALA DIAJUKAN SOALAN "APAKAH SUMBANGAN KALIAN TERHADAP ISLAM?..APAKAH TINDAKAN KALIAN DIKALA SAUDARA2 KALIAN DISEMBELIH HIDUP2, DISEKSA, DIBOM DAN SEBAGAINYA...???

Di dalam kitab kecil karangan Doktor Majdi Hilal, bertajuk 'KEWAJIPAN PEMUDA ISLAM' beliau menulis bhwa usia pemuda adalah usia yg pling berharga berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w yg berbunyi 'utamakn 5 pkra seblm 5 pkra, masa mudamu sblm tuamu, sihatmu sblm sakitmu, kayamu sblm miskinmu, hidupmu sblm matimu, dan masa lapangmu sblm sempitmu'.....

InsyaAllah pada entri pertama ini saya akn cuba membawakan apa yang dikupaskan oleh pengarang didalam muqadimah kitabnya tersebut..dan insyaAllah pada entri yg seterusnya, akan sama2 kita kongsi kandungan kitab ini..semoga ia menjadi pedoman buat kita semua..


'kewajipan pemuda muslim'

Pengarang menjelaskan didalam muqodimah kitabnya bahawasanya sekiranya seorg pemuda itu mampu menggunakan degan sebaiknya fatrah usia mudanya dengan menjaga hubungannya dengan Allah, dan bersungguh2 pada dirinya serta mencari kefahaman islam dengan kefahaman yg benar tanpa terpesong, maka akan mudahlah baginya selepas itu untuk berterusan berada dijalan ini, dan sebaliknya bg mereka yg tidak menjaga hubungannya dengan Allah maka sukarlah baginya..
Kerana itu, mereka yg lalai akan menyesal di kemudain hari kerana tidak menyibukkan diri dgn mendekati Allah..mereka berkata kepada diri mereka sendiri : mengapa tidak mendekatkan diri kepada Allah??dan kembali kepada ketaatan pd-Nya dengan solat malam, puasa, dan zikir??mengapa tidak menghafal al-Quran, dan mempelajari hukum2 syarak??
dan mengapa tidak mengambil jalan makrifah yg benar dengan beramal untuk islam??mengapa???mengapa??? dan mengapa?? semua ini adalah soalan yg diajukan dan dihadapi oleh mereka yg menyibukkan diri dgn dunia dan menyedari kelalaian mereka..
Gambarkan diri kita ditempat pemuda2 yg mengharapkan dikembalikan kepada waktu lapang mereka dahulu supaya dapat merialisasikan harapan2 yg telah mereka lalaikan disatu masa dahulu.
Gambarkan dirimu, kamu sibuk dan tidak punya waktu untuk membaca al-Quran,atau mendirikan solat malam atau keluar bertafaqquh fid din. Gambarkan dirimu, kamu mengharapkan dikembalikan kepada hari lapangmu dan kurang tanggungjawabmu supaya dapat kamu menebus kelalaian itu.....dan pada ketika ini katakanlah pada dirimu : kamu sekarang pada satu pengharapan, dan tidaklah kamu masih lagi pada hari lapangmu dan kurang tanggungjawabmu, maka ayuhlah!!....wahai diri kearah beramal sebelum luput waktunya....akan tetapi sebelum memikirkan perihal beramal dengan islam tidak boleh tidak bagi kita menentukan "muallim" bagi jalan yg mana akan kita lalui, atau dengan kata lain apa dia kewajipan yg dituntut daripada pemuda islam??
Sekitar kepentingan kewajipan ini akan disebutkan dengan izin Allah pada mukasurat akan datang.
Pada akhir muqodimahnya, pengarang menyebut "demi Allah semoga Dia(Allah) menerima dariku amal ini, dan menjadikan ianya dalil penunjuk penolongku, dan semoga Dia(Allah) mengampuni aku dan menghimpunkan aku bersama saudara2ku di dalam syurga kelak...
----abu hazim---
Begitulah sedikit sebanyak perihal muqodimah kitab ini, semoga kita dpt berkongsi bersama serta menghayati kandungannya. InsyaAllah pd entri akan dtg akan sy kupasi berkaitan kandungannya pula... sebarang pembetulan amat dialu-alukan utk kebaikan bersama..


~~WALLAHU A3LAM~~